• #پلاسما_جت

  🎄🎄💐💐🌳🌳🌸🌸💐💐💐🌺🌺🌕🌕🌕🌟⭐️💫🌟 ارائه انواع خدمات پوست
🔹ليزر موهاي زائد
🔸ميكرودرم(پاكسازي پوست،لايه برداري)
🔹ميكرونيدلينگ
🔸تزريق ژ
  0

  🎄🎄💐💐🌳🌳🌸🌸💐💐💐🌺🌺🌕🌕🌕🌟⭐️💫🌟 ارائه انواع خدمات پوست 🔹ليزر موهاي زائد 🔸ميكرودرم(پاكسازي پوست،لايه برداري) 🔹ميكرونيدلينگ 🔸تزريق ژل و بوتاكس 🔹جوانسازي پوست 🔸هايفوتراپي 🔹مزوتراپي 🔸پلاسماجت 🔹مزوبوتاكس 🔸آراف فركشنال #آراف_صورت#آراف_فرکشنال#پلاسماجت#پلاسماجت_بيني#پلاسما_جت#پلاسما#پلاسماتراپی#جوانسازي_پوست#ليزر_مو#تزريق_ژل#تزريق_چربي#تزريق_فيلر#بوتاكس

  🎄🎄💐💐🌳🌳🌸🌸💐💐💐🌺🌺🌕🌕🌕🌟⭐️💫🌟 ارائه انواع خدمات پوست
🔹ليزر موهاي زائد
🔸ميكرودرم(پاكسازي پوست،لايه برداري)
🔹ميكرونيدلينگ
🔸تزريق ژ
  0

  🎄🎄💐💐🌳🌳🌸🌸💐💐💐🌺🌺🌕🌕🌕🌟⭐️💫🌟 ارائه انواع خدمات پوست 🔹ليزر موهاي زائد 🔸ميكرودرم(پاكسازي پوست،لايه برداري) 🔹ميكرونيدلينگ 🔸تزريق ژل و بوتاكس 🔹جوانسازي پوست 🔸هايفوتراپي 🔹مزوتراپي 🔸پلاسماجت 🔹مزوبوتاكس 🔸آراف فركشنال #آراف_صورت#آراف_فرکشنال#پلاسماجت#پلاسماجت_بيني#پلاسما_جت#پلاسما#پلاسماتراپی#جوانسازي_پوست#ليزر_مو#تزريق_ژل#تزريق_چربي#تزريق_فيلر#بوتاكس

  🎄🎄💐💐🌳🌳🌸🌸💐💐💐🌺🌺🌕🌕🌕🌟⭐️💫🌟 ارائه انواع خدمات پوست
🔹ليزر موهاي زائد
🔸ميكرودرم(پاكسازي پوست،لايه برداري)
🔹ميكرونيدلينگ
🔸تزريق ژ
  0

  🎄🎄💐💐🌳🌳🌸🌸💐💐💐🌺🌺🌕🌕🌕🌟⭐️💫🌟 ارائه انواع خدمات پوست 🔹ليزر موهاي زائد 🔸ميكرودرم(پاكسازي پوست،لايه برداري) 🔹ميكرونيدلينگ 🔸تزريق ژل و بوتاكس 🔹جوانسازي پوست 🔸هايفوتراپي 🔹مزوتراپي 🔸پلاسماجت 🔹مزوبوتاكس 🔸آراف فركشنال #آراف_صورت#آراف_فرکشنال#پلاسماجت#پلاسماجت_بيني#پلاسما_جت#پلاسما#پلاسماتراپی#جوانسازي_پوست#ليزر_مو#تزريق_ژل#تزريق_چربي#تزريق_فيلر#بوتاكس

  🎄🎄💐💐🌳🌳🌸🌸💐💐💐🌺🌺🌕🌕🌕🌟⭐️💫🌟 ارائه انواع خدمات پوست
🔹ليزر موهاي زائد
🔸ميكرودرم(پاكسازي پوست،لايه برداري)
🔹ميكرونيدلينگ
🔸تزريق ژ
  0

  🎄🎄💐💐🌳🌳🌸🌸💐💐💐🌺🌺🌕🌕🌕🌟⭐️💫🌟 ارائه انواع خدمات پوست 🔹ليزر موهاي زائد 🔸ميكرودرم(پاكسازي پوست،لايه برداري) 🔹ميكرونيدلينگ 🔸تزريق ژل و بوتاكس 🔹جوانسازي پوست 🔸هايفوتراپي 🔹مزوتراپي 🔸پلاسماجت 🔹مزوبوتاكس 🔸آراف فركشنال #آراف_صورت#آراف_فرکشنال#پلاسماجت#پلاسماجت_بيني#پلاسما_جت#پلاسما#پلاسماتراپی#جوانسازي_پوست#ليزر_مو#تزريق_ژل#تزريق_چربي#تزريق_فيلر#بوتاكس

  🎄🎄💐💐🌳🌳🌸🌸💐💐💐🌺🌺🌕🌕🌕🌟⭐️💫🌟 ارائه انواع خدمات پوست
🔹ليزر موهاي زائد
🔸ميكرودرم(پاكسازي پوست،لايه برداري)
🔹ميكرونيدلينگ
🔸تزريق ژ
  0

  🎄🎄💐💐🌳🌳🌸🌸💐💐💐🌺🌺🌕🌕🌕🌟⭐️💫🌟 ارائه انواع خدمات پوست 🔹ليزر موهاي زائد 🔸ميكرودرم(پاكسازي پوست،لايه برداري) 🔹ميكرونيدلينگ 🔸تزريق ژل و بوتاكس 🔹جوانسازي پوست 🔸هايفوتراپي 🔹مزوتراپي 🔸پلاسماجت 🔹مزوبوتاكس 🔸آراف فركشنال #آراف_صورت#آراف_فرکشنال#پلاسماجت#پلاسماجت_بيني#پلاسما_جت#پلاسما#پلاسماتراپی#جوانسازي_پوست#ليزر_مو#تزريق_ژل#تزريق_چربي#تزريق_فيلر#بوتاكس

  همیشه برای رفع گودی زیر چشم نیاز به تزریق مستقیم فیلر در منطقه مورد نظر نیست و با تزریق در نواحی خاصی از گونه و لیفت آ
  0

  همیشه برای رفع گودی زیر چشم نیاز به تزریق مستقیم فیلر در منطقه مورد نظر نیست و با تزریق در نواحی خاصی از گونه و لیفت آن میتوان به اصلاح این ناحیه کمک نمود. دکتر آوائی ۰۹۱۶۸۰۸۱۷۵۸📲 ۰۶۱۳۳۹۲۴۷۶۷📞 کیانپارس، نبش ده شرقی، مجتمع سپهر، طبقه اول #فیلر#ژل_زیر_چشم #فیلر_زیر_چشم #فیلر_خط_خنده #فیلر_لب #هیالورنیک_اسید#پوست_مو_اهواز#جوانسازي#دکتر_نوشین_سادات_آوائی #کربوکسی_تراپی #مزوتراپی #مزونیدلینگ #میکرودرم_ابریژن #هیدرودرمی_پوست #پوست_مو_اهواز #پلاسما_جت#آر_اف_لاغری#آر_اف_کویتیشن#RF_ترماژ#RF_لاغری

  🎄🎄💐💐🌳🌳🌸🌸💐💐💐🌺🌺🌕🌕🌕🌟⭐️💫🌟 ارائه انواع خدمات پوست
🔹ليزر موهاي زائد
🔸ميكرودرم(پاكسازي پوست،لايه برداري)
🔹ميكرونيدلينگ
🔸تزريق ژ
  0

  🎄🎄💐💐🌳🌳🌸🌸💐💐💐🌺🌺🌕🌕🌕🌟⭐️💫🌟 ارائه انواع خدمات پوست 🔹ليزر موهاي زائد 🔸ميكرودرم(پاكسازي پوست،لايه برداري) 🔹ميكرونيدلينگ 🔸تزريق ژل و بوتاكس 🔹جوانسازي پوست 🔸هايفوتراپي 🔹مزوتراپي 🔸پلاسماجت 🔹مزوبوتاكس 🔸آراف فركشنال #آراف_صورت#آراف_فرکشنال#پلاسماجت#پلاسماجت_بيني#پلاسما_جت#پلاسما#پلاسماتراپی#جوانسازي_پوست#ليزر_مو#تزريق_ژل#تزريق_چربي#تزريق_فيلر#بوتاكس

  🎄🎄💐💐🌳🌳🌸🌸💐💐💐🌺🌺🌕🌕🌕🌟⭐️💫🌟 ارائه انواع خدمات پوست
🔹ليزر موهاي زائد
🔸ميكرودرم(پاكسازي پوست،لايه برداري)
🔹ميكرونيدلينگ
🔸تزريق ژ
  0

  🎄🎄💐💐🌳🌳🌸🌸💐💐💐🌺🌺🌕🌕🌕🌟⭐️💫🌟 ارائه انواع خدمات پوست 🔹ليزر موهاي زائد 🔸ميكرودرم(پاكسازي پوست،لايه برداري) 🔹ميكرونيدلينگ 🔸تزريق ژل و بوتاكس 🔹جوانسازي پوست 🔸هايفوتراپي 🔹مزوتراپي 🔸پلاسماجت 🔹مزوبوتاكس 🔸آراف فركشنال #آراف_صورت#آراف_فرکشنال#پلاسماجت#پلاسماجت_بيني#پلاسما_جت#پلاسما#پلاسماتراپی#جوانسازي_پوست#ليزر_مو#تزريق_ژل#تزريق_چربي#تزريق_فيلر#بوتاكس

  🎄🎄💐💐🌳🌳🌸🌸💐💐💐🌺🌺🌕🌕🌕🌟⭐️💫🌟 ارائه انواع خدمات پوست
🔹ليزر موهاي زائد
🔸ميكرودرم(پاكسازي پوست،لايه برداري)
🔹ميكرونيدلينگ
🔸تزريق ژ
  0

  🎄🎄💐💐🌳🌳🌸🌸💐💐💐🌺🌺🌕🌕🌕🌟⭐️💫🌟 ارائه انواع خدمات پوست 🔹ليزر موهاي زائد 🔸ميكرودرم(پاكسازي پوست،لايه برداري) 🔹ميكرونيدلينگ 🔸تزريق ژل و بوتاكس 🔹جوانسازي پوست 🔸هايفوتراپي 🔹مزوتراپي 🔸پلاسماجت 🔹مزوبوتاكس 🔸آراف فركشنال #آراف_صورت#آراف_فرکشنال#پلاسماجت#پلاسماجت_بيني#پلاسما_جت#پلاسما#پلاسماتراپی#جوانسازي_پوست#ليزر_مو#تزريق_ژل#تزريق_چربي#تزريق_فيلر#بوتاكس

  🎄🎄💐💐🌳🌳🌸🌸💐💐💐🌺🌺🌕🌕🌕🌟⭐️💫🌟 ارائه انواع خدمات پوست
🔹ليزر موهاي زائد
🔸ميكرودرم(پاكسازي پوست،لايه برداري)
🔹ميكرونيدلينگ
🔸تزريق ژ
  0

  🎄🎄💐💐🌳🌳🌸🌸💐💐💐🌺🌺🌕🌕🌕🌟⭐️💫🌟 ارائه انواع خدمات پوست 🔹ليزر موهاي زائد 🔸ميكرودرم(پاكسازي پوست،لايه برداري) 🔹ميكرونيدلينگ 🔸تزريق ژل و بوتاكس 🔹جوانسازي پوست 🔸هايفوتراپي 🔹مزوتراپي 🔸پلاسماجت 🔹مزوبوتاكس 🔸آراف فركشنال #آراف_صورت#آراف_فرکشنال#پلاسماجت#پلاسماجت_بيني#پلاسما_جت#پلاسما#پلاسماتراپی#جوانسازي_پوست#ليزر_مو#تزريق_ژل#تزريق_چربي#تزريق_فيلر#بوتاكس

  🎄🎄💐💐🌳🌳🌸🌸💐💐💐🌺🌺🌕🌕🌕🌟⭐️💫🌟 ارائه انواع خدمات پوست
🔹ليزر موهاي زائد
🔸ميكرودرم(پاكسازي پوست،لايه برداري)
🔹ميكرونيدلينگ
🔸تزريق ژ
  0

  🎄🎄💐💐🌳🌳🌸🌸💐💐💐🌺🌺🌕🌕🌕🌟⭐️💫🌟 ارائه انواع خدمات پوست 🔹ليزر موهاي زائد 🔸ميكرودرم(پاكسازي پوست،لايه برداري) 🔹ميكرونيدلينگ 🔸تزريق ژل و بوتاكس 🔹جوانسازي پوست 🔸هايفوتراپي 🔹مزوتراپي 🔸پلاسماجت 🔹مزوبوتاكس 🔸آراف فركشنال #آراف_صورت#آراف_فرکشنال#پلاسماجت#پلاسماجت_بيني#پلاسما_جت#پلاسما#پلاسماتراپی#جوانسازي_پوست#ليزر_مو#تزريق_ژل#تزريق_چربي#تزريق_فيلر#بوتاكس

  .🛑⭕️ درمان اسکار کنار پره های بینی به دنبال عمل جراحی زیبایی:با ترکیب لیزرco2و سابسیژن و کربوکسی تراپی 🛑 انجام کار: با ب
  5

  .🛑⭕️ درمان اسکار کنار پره های بینی به دنبال عمل جراحی زیبایی:با ترکیب لیزرco2و سابسیژن و کربوکسی تراپی 🛑 انجام کار: با بیحسی موضعی در مطب 💥💥💥ادامه درمان، با روش ترکیبی ✅ ماندگاری:دائمی 🔷 بعد از ریزش زخمهای ناشی از لیزر تابهبود کامل پوست،از ترمیم کننده استفاده میشود 🔷 تغییر رنگ قرمز پوست بعد از لیزر بتدریج ازبین میرود و رنگ پوست طبیعی میشود(زمان اصلاح رنگ(در هر فرد متفاوت است):۳هفته تا ۳ماه 🔷🔷 اعلام هزینه :بسته به نوع اسکار بعد از معاینه و مراجعه به مطب 🛑🛑به سوالات مرتبط باهزینه در کامنت پاسخ داده نمیشود . #drtahminehrahimi#subscision#scar#laser #carboxytherapy#carboxy_therapy #دکتر_تهمینه_رحیمی #سابسیژن#درمان_اسکار_فرورفته#درمان_اسکار_آکنه#درمان_اسکار_سالک#درمان_اسکار_بخیه#سابسیژن_درمانی#درمان_جای_بخیه#سابسیژن_اسکار_بخیه#کربوکسی_تراپی#درمان_اسکار_جراحی #پلاسما_جت#لیزر_اسکار_بینی#درمان_اسکار_کنار_بینی