Happy Independence Day To All Of You ❤️ I Just Feel Soooooooo Proud To Be An Indian 🇮🇳❤️ Desh Ke Liye Sabse Ladunga Or Desh Ke Liye Jo Bhi Kar Sakta Hu Sab Karunga ❤️❤️ JAI HIND VANDE MAATRAM BHARAT MATA KI JAI 🇮🇳❤️ . . . . . . . #spreadlove #darshanraval #darshanravaldz #baby #love #artist #blueman #singer #music #celebrity #mumbai #jaihind #bharatmatakijai #vandemaatram #nayannebandhrakhine #newpost #feel #life #actor #concert #show #gabbu #bluefamily #darshaners #kaashaisabhihota #Hawabanke #myman #mylove